Cymraeg English

Newyddion

Datganiad Preifatrwydd

Yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yr UE sydd yn grym o 25 Mai 2018 ymlaen, rydym wedi adnewyddu ein datganiad preifatrwydd. Bydd cwsmeriaid presennol Intecsta yn derbyn Cytundeb Diogelu Data ar wahân.

Gweld/Lawrlwytho Datganiad Preifatrwydd (Fersiwn 1, 24 Mai 2018, Saesneg yn unig am y tro, fersiwn Gymraeg yn dod cyn bo hir)

Newydd ychwanegu 30 lluniau hardd (dyfrlliw/olew)
ar wefan ein cleient Sandra Phillips

Dylunio'r wefan Datblygu'r wefan
Cynnal a chadw Cofrestriad enw parth
Gwe-letya Ymgynghoriaeth

Tudalen flaen Sandra Phillips

Ymwelwch â'r wefan www.sandraphillips.co.uk

Ynglŷn ag Intecsta

Stiwdio fach amlieithog sy'n arbenigo mewn datblygu adnoddau ar y we yw Intecsta. Ers 1999 yr ydym yn dylunio gwefannau a chreu sustemau gwybodaeth digidol ar gyfer cleientiaid proffesiynol yng Nghymru, y DU a gweddill Ewrop, gan gynnwys:

 • llyfrgelloedd a'r sefydliadau sy'n eu cefnogi
 • cyhoeddwyr, cylchgronau llenyddol, awduron, cyfieithwyr, storïwyr, llyfrwerthwyr, grwpiau llyfrau
 • gwobrau llyfrau, cynlluniau i hybu darllen, phrosiectau llythrennedd a gefnogir gan y llywodraeth
 • dylunwyr graffig, arlunwyr
 • ymgynghorwyr, hyfforddwyr, trefnwyr cynadleddau
 • cyfreithwyr, cyfrifwyr, buddsoddwyr cyfalaf menter
 • darparwyr atyniadau i dwristiaid, llety gwyliau ac adloniant
 • ysgolion gyrru a chwmnïau llogi ceir
 • cwmnïau peirianneg
 • salonau gwallt a harddwch
 • elusennau a phrosiectau meddygol a dyngarol
 • llawer o sefydliadau a busnesau bach a chanolig eraill yn ogystal â datblygwyr prosiectau neilltuol

Gwasanaethau

Mae ein gwasanaethau, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar y we fyd eang, yn cynnwys:

 • Dylunio a datblygu gwefannau
 • Ailgynllunio, ailwampio ac ail-lansio gwefannau
 • Gwefannau ymatebol
 • Dylunio apps a rhyngwynebau ar y we
 • Cynnal a chadw gwefannau a sustemau rheoli cynnwys
 • Cronfeydd data ar-lein a rhyngwynebau chwiliadwy
 • Lleoleiddio a chyfieithu
 • Cofrestru enwau parth a gwe-letya
 • Sain a fideo digidol
 • Archwiliad gwefannau ac ymgynghoriaeth TG
 • Golygu a phrawfddarllen cynnwys gwefannau

Yn sgil partneriaethau anffurfiol gyda chwmnïau eraill gallwn hefyd gynnig gwasanaethau fel dylunio print, datblygu hunaniaeth gorfforaethol ac ysgrifennu copi. Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'n gwasanaethau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Cyswllt